1

Little Known Facts About ปุ๋ยกล้วยไม้.

News Discuss 
ตลาดต้นไม้โคกกรวด แหล่งรวบรวมพรรณไม้นานาชนิด ศูนย์กลางภาคอีสาน ไม้ดอกไม้ประดับได้มีโอกาสสัมภาษณ์ จ.ส.อ.อดิศักดิ์ ห้องศิลป์ เซียนกล้วยไม้ชื่อดังของเมืองไทย ผลิตกล้วยไม้ป้อนนักเล่นไทย และต่างประเทศ เขาเล่าว่า เสน่ห์ของ กล้วยไม้ช้างกระ คือ ด้วยลักษณะดอกที่เป็นช่อพวงยาวสวย ประกอบกับดอกมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ทั้งยังมีสีสันหลากหลาย ลักษณะอาการ โรคนี้สามารถเข้าทำลายกล้วยไม้ได้ทุกส่วน ถ้าเชื้อรา... https://orchid31086.blog-eye.com/3912734/orchid-can-be-fun-for-anyone

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story