1

فرش نظرات و راهنما

News Discuss 
فرش 700 شانه واقعی به فرشی گویند که دارای 700 گره است و تراکم آن بین 2100 تا 3000 گره میباشد و در این تراکم ها با seven hundred گره در طول بافته میشود. به طور مثال، شاید پدر و مادرها دوست داشته باشند، طرح پرده و روتختی فرزندشان https://digifarsh.com/Mag/%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-1401/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story