1

The best Side of wabo

News Discuss 
Two Bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere bestuursorganen en instanties dan die bedoeld in het eerste lid worden aangewezen, die bevoegd zijn uit eigen beweging en desgevraagd verplicht gegevens waarover zij beschikken in verband satisfied de taken, bedoeld in artikel five.three, vierde lid, te verstrekken aan Onze Minister, Onze betrokken https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story