1

Công trình MEKONG SMART CITY Dự án thành phố {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án tỉnh thành thông minh thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL. Công trình mang quy mô lên đến 7500 ha, tập trung https://dftsocial.com/story11091624/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%E1%BB%8B-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story