1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình đô thị {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Dự án tỉnh thành sáng tạo thuộc thị xã Tân Châu (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương nghiệp nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình có quy mô lên đến 7500 ha, tập hợp https://socialdosa.com/story181520/d%E1%BB%B1-%C3%A1n-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%E1%BB%8B-th%C3%A0nh-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story