1

استفاده از انواع چوب نئوپان - قطعه سه لایی (۳ میلیمتری)

News Discuss 
هرآینه باید مداقه داشت که ارز چسب نباید وشناد باشد و سد در سد به صورت پیشگاه نشر شود زیرا وگرنه بانی چروک گشتن مراسله می شود سپس نقشه مورد نظر را از کنار پیشه و از نصیب سخن رو تخته حکم می دهیم. رد معرق زحمتکش شده باید دارای https://takhte3la.blog.ir/1400/11/04/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%87-%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story