1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình thành phố {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình tỉnh thành thông minh thuộc quận Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại dịch vụ gương mẫu cho ĐBSCL. Dự án sở hữu quy mô lên tới 7500 ha, tụ họp rộng https://gorillasocialwork.com/story9905626/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-%C4%91%C3%B4-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story