1

زیر و بم رژیم کتوژنیک دکتر کرمانی و را در اینجا بخوانید

News Discuss 
بنده در سایت رژیم آنلاین آردایت (رژیم تخصصی دکتر فرزاد روشن ضمیر؛ متخصص تغذیه و رژیم درمانی) بارها عرض کردهام که رژیم کتوژنیک یک رژیم کاملاً تخصصی است که مثل هر رژیم دیگری باید محاسبات آن انجام شود. اگر قصد رژیم گرفتن دارید حتما با یک پزشک فوقتخصص یا https://socialmediastore.net/story9103750/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story